Dette bør du tenke gjennom før du skifter jobb

Magasinet Dine Penger lanserer på sine nettsider en sjekkliste for deg som vurderer å bytte jobb. Bakgrunnen er at flere tenker på et jobbskifte i august og trafikken på Jobbsafari, FINN etc er rekordstor. Dine Penger oppfordrer til å være bevisst og tenke gjennom hva du kan bidra med.

Magasinet bringer et intervju med karriererådgiver Gisle Hellsten ved Universitetet i Oslo, som fremmer ett tydelig råd: Når man skal bytte jobb, må man ha en tydelig og god motivasjon overfor seg selv. – Det er viktig å kartlegge grundig hva du har og hva du ikke har, hva du ønsker å oppnå, og hvordan du kan oppnå det, utdyper Hellsten.

Han anbefaler deg å tenke gjennom hva du kan bidra med og oppnå i en ny jobb. – Å ta med seg negative opplevelser fra tidligere arbeidsgiver på et intervju er en kjempefelle, hevder Hellsten, og legger til at hvis du ønsker å bytte jobb fordi du mistrives, er det en motivasjon som en potensiell arbeidsgiver ikke er interessert i.

Dine Penger bringer også en sjekkliste over hva du bør tenke over før du bytter jobb, og peker på at lønn alene bare er ett av flere forhold du bør vurdere. Magasinet oppfordrer deg til å gå gjennom nedenstående stikkord og gi nåværende og ny jobb karakterer på hvert enkelt punkt. Dermed vil du få en oversikt over hva du har og hva du eventuelt kan få.

 • Årslønn
 • Pensjonsordning, ytelses- eller innskuddsbasert
 • Overtidsbetaling
 • Andre tillegg for ubekvem arbeidstid
 • Lønnskompensasjon ut over 6 G ved fødsels¬permisjon og sykdom
 • Mulig å kjøpe aksjer billig i bedriften
 • Bonusordninger
 • Opsjonsordninger
 • Arbeidstid
 • Avspaseringsmulighet
 • Femte ferieuke
 • Flere feriedager/uker
 • Hjemmekontor
 • Frynsegode
 • Arbeidsvei (tid og penger)
 • Reisevirksomhet
 • Mulighet til faglig utvikling
 • Har du noe å tilføre
 • Har du noe å lære