Advarsel om misbruk av Jobbsafaris CV-database


Tilgang til Jobbsafari CV-database

Jobbsafari legger vekt på at det skal være enkelt og raskt for firmaer å komme i gang med å bruke Jobbsafari CV-database. Derfor kan man selv opprette en firmabrukerprofil på nettstedet vårt og få tilgang til Jobbsafari CV-database uten å kontakte Jobbsafari. Personer med en slik firmabrukerprofil har likevel kun begrenset tilgang, og kan f.eks. ikke se de personlige opplysningene i CV-en, selv om du har lagt ut CV-en online i personlig format. Firmaet kan siden kontakte Jobbsafari for å oppgradere firmabrukerprofilen og dermed oppnå full tilgang til Jobbsafari CV-database.

Misbruk av Jobbsafari CV-database

Jobbsafari opplever dessverre iblant at tilgangen til Jobbsafari CV-database blir misbrukt for å kontakte kandidater i situasjoner hvor det ikke finnes en reell stilling å besette, eller hvor kandidaten i ytterste konsekvens blir lurt til å delta i ulovligheter. Jobbsafari er svært oppmerksom på denne formen for misbruk, og stenger umiddelbart tilgangen til Jobbsafari CV-database for personer som ikke overholder vilkårene for bruk av Jobbsafari CV-database.

Hvis du blir kontaktet gjennom Jobbsafaris CV-database av en person eller et firma som selv har opprettet sin firmabrukerprofil hos Jobbsafari, og dermed ikke nødvendigvis har vært i kontakt med Jobbsafari, skriver vi en advarsel til deg i e-posten. I de aller fleste tilfeller vil henvendelsen være seriøs og dreie seg om en konkret jobb hos det aktuelle firmaet. Du bør i disse tilfellene likevel være ekstra oppmerksom og huske at:

  • Hvis noe er for godt til å være sant, er det sannsynligvis ikke sant
  • Send aldri penger eller kredittkortnummer i forbindelse med jobbsøknader
  • Vær forsiktig med annonser hvor det ikke er oppgitt en norsk adresse

Hvis du blir kontaktet gjennom Jobbsafaris CV-database og føler at henvendelsen virker mistenkelig, så kontakt oss på support@jobbsafari.no.

Lykke til med jobbsøket!