Arbeidsmarkedet akkurat nå


Arbeidsmarkedet akkurat nå

Sammenliknet med mange andre europeiske land har Norge stabil og lav arbeidsledighet. De siste månedene har antallet arbeidsledige økt noe, men sammenliknet med samme tid i fjor er det likevel færre ledige i de fleste yrkesgruppene.

Ved utgangen av mai var 61.450 personer uten arbeid. Dette er 3.210 færre enn på samme tid i fjor. I løpet av juli ble 600 flere arbeidsløse, men justert for sesongvariasjon er arbeidsmarkedet stabilt i forhold til måneden før. Ledigheten er nå på om lag 2,7%, hvilket er en liten nedgang sammenliknet med samme tid i fjor.

Arbeidsledigheten blant ingeniører og IKT-personell har fortsatt å falle de siste månedene, og er for tiden meget lav. Det er 14% færre ledige innen disse yrkesgrupper sammenliknet med samme tid i fjor. Det er med andre ord et meget godt arbeidsmarked for disse gruppene.

Ledigheten er for øvrig høyest innen barne- og ungdomsarbeid med 5,2%, samt innen reiseliv og transport hvor ledigheten er 4,0%. Meglere og konsulenter har lavest ledighet på 1,1%, tett fulgt av ingeniør og IKT-fag samt akademiske yrker hvor ledigheten er 1,2%.

Til tross for et stabilt godt arbeidsmarked kan nyutdannede oppleve en periode uten arbeid. Et halvt år etter eksamen våren 2009 var ledigheten 11,0 % blant humanister med høyere grad, 7,7 % blant statsvitere, 6,5 % blant kandidater med juridiske fag, 7,3 % blant kandidater med økonomiske- og administrative fag, 1,4 % blant lærerutdannede og 2,7% prosent blant utdannede innen helse- sosial- og idrettsfag.

Tendensen ser ut til å fortsette idet nyutdannede IT-ingeniører sliter med å komme inn i arbeidsmarkedet, selv om dette er en gruppe det er et stort behov for. 5,9 % av de som fullførte mastergraden sin våren 2011 er arbeidsledige. Dette er omtrent samme tall som for 2009. Mastergradskandidater i humanistiske og estetiske fag, samfunnsfag, naturvitenskap/tekniske fag og jurister har alle en ledighet rundt på sju prosent.

Selv om Norge mangler ingeniører hevder NIFU-forsker Jannecke Wiers-Jenssen at kresne studenter er noe av forklaringen på ledigheten. – Noe av ledigheten kan forklares med at mange føler at ingeniørmarkedet er svært bra, derfor haster ikke det med å søke jobb til etter man har levert inn masteroppgave. Flere kan være kresne på hva slags jobb de vil ha, sier Wiers-Jenssen til Teknisk Ukeblad.

Publisert 2012-08-24
Annonse: