Ar­beids­mar­ke­det akkurat nå

Sammenliknet med mange andre europeiske land har Norge stabil og lav arbeidsledighet. De siste månedene har antallet arbeidsledige økt noe, men sammenliknet med samme tid i fjor er det likevel færre ledige i de fleste yrkesgruppene.

Ved utgangen av mai var 61.450 personer uten arbeid. Dette er 3.210 færre enn på samme tid i fjor. I løpet av juli ble 600 flere arbeidsløse, men justert for sesongvariasjon er arbeidsmarkedet stabilt i forhold til måneden før. Ledigheten er nå på om lag 2,7%, hvilket er en liten nedgang sammenliknet med samme tid i fjor.

Arbeidsledigheten blant ingeniører og IKT-personell har fortsatt å falle de siste månedene, og er for tiden meget lav. Det er 14% færre ledige innen disse yrkesgrupper sammenliknet med samme tid i fjor. Det er med andre ord et meget godt arbeidsmarked for disse gruppene.

Ledigheten er for øvrig høyest innen barne- og ungdomsarbeid med 5,2%, samt innen reiseliv og transport hvor ledigheten er 4,0%. Meglere og konsulenter har lavest ledighet på 1,1%, tett fulgt av ingeniør og IKT-fag samt akademiske yrker hvor ledigheten er 1,2%.

Til tross for et stabilt godt arbeidsmarked kan nyutdannede oppleve en periode uten arbeid. Et halvt år etter eksamen våren 2009 var ledigheten 11,0 % blant humanister med høyere grad, 7,7 % blant statsvitere, 6,5 % blant kandidater med juridiske fag, 7,3 % blant kandidater med økonomiske- og administrative fag, 1,4 % blant lærerutdannede og 2,7% prosent blant utdannede innen helse- sosial- og idrettsfag.

Tendensen ser ut til å fortsette idet nyutdannede IT-ingeniører sliter med å komme inn i arbeidsmarkedet, selv om dette er en gruppe det er et stort behov for. 5,9 % av de som fullførte mastergraden sin våren 2011 er arbeidsledige. Dette er omtrent samme tall som for 2009. Mastergradskandidater i humanistiske og estetiske fag, samfunnsfag, naturvitenskap/tekniske fag og jurister har alle en ledighet rundt på sju prosent.

Selv om Norge mangler ingeniører hevder NIFU-forsker Jannecke Wiers-Jenssen at kresne studenter er noe av forklaringen på ledigheten. – Noe av ledigheten kan forklares med at mange føler at ingeniørmarkedet er svært bra, derfor haster ikke det med å søke jobb til etter man har levert inn masteroppgave. Flere kan være kresne på hva slags jobb de vil ha, sier Wiers-Jenssen til Teknisk Ukeblad.