Anger Ma­na­ge­ment

Har du vanskelig for å holde sinne tilbake? Da er det på tide å ta tak i problemet – et hissig temparement kan true både karriere og privatliv.

La oss så slå fast at sinne er en grunnleggende, menneskelig egenskap, en overlevelsesfaktor og et signal om at vi har blitt krenket eller at vi kjenner oss truet. Når adrenalinet begynner å pumpe, setter kroppen igang sitt forsvarsberedskap med et stort stresspåslag som resultat. Vi er klare til å forsvare oss og slå tilbake.

I dag skjer denne prosessen sjelden av at vi møter et farlig dyr eller en truende fiende, men
utløses i den daglige kommunikasjon med andre, som oftest på jobben. Når arbeidstempoet og kraven eskalerer er det lett å reagere med sinne som et forsvar.

Dette er noe som er viktigt å forholde seg til siden aggressjon aldri forsvinner av seg selv. Ufordringen er altså å lære seg å håndtere sinnet uten at andre må lide.

Man pleier å snakke om Anger Management (du har kanskje sett TV-serien med samme navn hvor Charlie Sheen spiller en terapeut som har vanskeligheter med å beherske sitt humør).

Når du føler at sinnet ligger og lurer, gjelder det å ta kontroll og få ned pulsen og utskillelsen av adrealin. En effektiv måte er å puste dypt og stille inni deg et par ganger og repetere fraser som «slapp av». Først da kan du ta hånd om den situasjonen som du ikke er helt fornøyd med. Eller kanskje bare bruke det klassiske trikset: å telle til 10 før du reagerer.

Da kan du også gi uttrykk for ditt sinne i en bestemt tone – ikke aggressiv! – når den oppstår. På den måten viser du hva du synes om situasjonen, du setter grenser og du reagerer om noen behandler deg dårlig eller utnytter deg. Hold altså ikke inne med sinnet ved å forsøke å tenke på noe positivt for å forsøke å bli kvitt det som irriterer deg. I verste fall vender du sinnet mot deg selv som på sikt kan lede til at du føler deg elendig og til og med deprimert.

På tilsvarende måte kan uuttalt sinne lede til en indirekte kanalisering i stedet for å konfrontere direkte med de personer man er irritert på. Skjer det konstant kan man lett bli kynisk og generelt nedsettende. Man er ikke kritisk om sin egen rolle og skylder hele tiden på andre i stedet for å konstruktivt uttrykke sin misnøye.

Du kan aldri bli kvitt ditt sinne, men det går an å lære seg å forstå hvilke behov du har når det dukker opp. Det gjelder å kjenne igjen hva som gjør deg sint og forandre det til noe konstruktivt. Det kan du lese mer om i boken Sinne, skyld & skam: tre sider av samme mynt.

Her er fire steg for å ta kontroll over sinnet i henhold til bokens forfattare, Liv Larsson:

  1. Når du merker at du er forbannet – stopp og pust ut og inn.
  2. Identifiser tankene omkring hva du synes at den ”andre” bør gjøre annerledes.
  3. Forsøk å identifisere hvilke av dine behov som er bakom dette ”bør”.
  4. Når du da åpner munnen, forteller du hva du behøver i stedet for å påpeke hva du synes at andre gjør feil.