Åpne søknader til små selskaper


Åpne søknader til små selskaper

Du har hørt at man kan sende åpne søknader, men problemet er at alle jobbsøkere sender åpne søknader til de samme selskapene. Et firma som Novo får f.eks. 50 000 søknader i året, og en stor del av disse er åpne søknader. Personalavdelingen hos Novo gjør en stor innsats for å behandle alle søknader profesjonelt. Men det er vanskelig å gi folk individuell behandling når det kommer så mange søknader.

Av Kaare Danielsen, Jobbsafari

Samtidig er det mange små selskaper som nesten aldri mottar noen åpne søknader. Ta for eksempel Jobindex. I dag får vi mange åpne søknader, men for noen år siden skulle vi ansette 5-6 nye personer, noe som ble omtalt i både Dagbladet Børsen og Radionyhetene. All denne medieomtalen ga fem åpne søknader, og alle disse ble behandlet svært profesjonelt. Andre selskaper er enda mindre kjent. Jeg møtte nylig en jobbsøker som hadde sendt en åpen søknad til et mindre selskap, og som hadde blitt invitert til en samtale fordi selskapet aldri før hadde mottatt noen åpen søknad! Dette er ikke en oppfordring til å sende en åpen søknad til Jobindex, med mindre du har lyst til å jobbe i vår avdeling for telemarketing. Det er en oppfordring til å sende åpne søknader til alle de små selskapene i Norge som er enda mindre kjent enn Jobindex.

Statoil er en av de beste arbeidsplassene i Norge, ingen tvil om det. Utenom Statoil finnes det flere andre store oljeselskaper som er like gode og spennende arbeidsplasser, og som ikke får like mange søknader. I tillegg finnes det mange små oljeselskaper som ingen har hørt om. Lønn og arbeidsforhold er som regel litt bedre i de store selskapene, men til gjengjeld er det enklere å få innflytelse og varierte arbeidsoppgaver i et lite selskap. Personlig har jeg alltid jobbet i små og mellomstore selskaper og kunne ikke tenke meg å jobbe i et stort selskap.

I Norge var det 487 000 selskaper ved starten av 2012, og ca. 190 000 av de har under 100 ansatte. Men flesteparten av disse får aldri åpne søknader. Hvis du skriver til et lite selskap, går søknaden din som regel direkte til direktøren, så du kan være trygg på at søknaden blir lest av rette vedkommende. Da jeg for noen år siden søkte jobb i USA, sendte jeg naturligvis åpne søknader til Microsoft og alle andre store selskaper, noe som resulterte i mange postkort om at jeg var lagt til i databasen deres. Jeg sendte også en åpen søknad til et firma med sju ansatte, noe som resulterte i et personlig brev fra direktøren, som var beæret over at det var noen på den andre siden av dammen som kjente til selskapet hans. De hadde dessverre ingen jobb til meg, men jeg ringte direktøren, som hjalp meg med gode råd og kontakter i USA.

Problemet med små selskaper er naturligvis at de er litt vanskeligere å finne, men her er Internett et uvurderlig verktøy, for nesten alle selskaper har i dag en hjemmeside hvor man kan finne informasjon om selskapet.

Lykke til med jobbsøkingen! Vennlig hilsen Kaare Danielsen