Samtykke til nyhetsbrev


Jobbsafari kan sende meg nyhetsbrev på e-post med tips, veiledninger og bakgrunnskunnskap om f.eks. jobbsøking, CV-en, jobbsamtalen eller karrierebytte, samt tjenestene våre. I tillegg vil jeg også få informasjon om messer og arrangementer som avholdes av Jobbsafari og Jobbsafaris moderselskap, Jobindex-konsernets selskaper samt samarbeidspartnere og konkurranser, også via apper, sosiale medier, Internett og andre digitale kanaler.

Jobbsafari kan samle inn og bruke data om meg og de opplysningene som er i min profil til å målrette innholdet i nyhetsbrevet slik at det blir så relevant for meg som mulig.

Dataene mine vil oppbevares av Jobbsafari, som jeg alltid kan kontakte hvis jeg har spørsmål eller ønsker vedr. data om meg og mine aktiviteter.

Jeg kan til enhver tid melde meg av nyhetsbrevet ved å klikke på «Meld meg av nyhetsbrevet» i bunnen av e-posten.

Kommer det andre relevante produkter, samarbeidspartnere eller måter å kommunisere på i fremtiden, kan Jobbsafari benytte dette samtykket til at orientere meg og spør meg om jeg ønsker å oppdatere samtykket mitt eller data om meg.

Klikk her hvis du vil ha opplysninger om Jobbsafaris retningslinjer for personvern og hvis du vil ha informasjon om dataene Jobbsafari har om deg og ev. oppdatere dataene.