Betingelser for brukere - gyldig før 12. juni 2018

På denne siden kan du se betingelsene for bruken av Jobbsafari.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige er:
Jobbsafari
Islands Brygge 57
2300 København S
Danmark
E-post: support@jobbsafari.no
CVR-DK: 21367087

Innsamlingen av opplysninger på Jobbsafari skjer innenfor rammene av den gjeldende lovgivningen.

Jobbsafari CV-database

Når du oppretter og skriver inn en CV i vår CV-database, vil CV-en og opplysningene dine bli registrert og oppbevart. I den forbindelse behandler Jobbsafari, som dataansvarlig, personopplysningene dine, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, jobbhistorikk, informasjonskapsler og IP-adresse mv.

Formålet med registreringen er selvsagt at virksomheter som er interessert i arbeidskraften din skal kunne kontakte deg gjennom Jobbsafaris CV-database.

Personlige opplysninger som potensielt kan identifisere deg (e-postadresse, navn, adresse, telefonnummer og bilde) er som utgangspunkt ikke tilgjengelig for virksomhetene. Du bør derfor være oppmerksom på at du ikke bør skrive opplysninger som kan identifisere deg i andre felter enn de som er ment for dette.

Virksomhetene kan lese og søke i de relevante kvalifikasjonsmessige opplysningene, slik at de kan avgjøre om du er interessant for dem. Hvis virksomheten ønsker å komme i kontakt med deg, får du en melding om dette via Jobbsafari. Hvis du er interessert, kan du velge å innlede en dialog selv, og dermed avsløre identiteten din. I så fall blir virksomheten selvstendig dataansvarlig for behandling av personopplysningene dine, og Jobbsafari er da ikke lenger ansvarlig for den gjeldende virksomhetens selvstendige behandling av personopplysningene dine. Hvis du ikke er interessert i henvendelsen, kan du avvise kontakten og forbli anonym.

Du kan imidlertid også velge å la CV-en din bli vist i personlig form i vår CV-database. Da vil personopplysningene dine, som navn, e-postadresse, telefon, eventuelt bilde, vedlagte dokumenter og navnet på arbeidsplassene du har ført opp under jobberfaringer, bli tilgjengelig for alle firmaer som søker etter medarbeidere i CV-databasen. Hvis du velger å «Følge» en eller flere virksomheter på Jobbsafari, vil disse virksomhetene få tilgang til de nevnte personlige opplysningene – det gjelder også når CV-en din er offline. Som nevnt ovenfor, vil virksomheten i så fall være selvstendig dataansvarlig for enhver behandling av personopplysningene dine som virksomheten foretar.

Jobbsafari registrerer hvilke arbeidsgivere og rekrutteringsfirmaer som leser og kontakter hvilke CV-er, og alle e-poster som sendes gjennom systemet blir registrert. CV-databasen inneholder også en funksjon hvor rekrutteringsfirmaer og vikarbyråer kan skrive kommentarer og merknader til CV-ene til egen intern bruk. Jobbsafaris egen rekrutteringsavdeling fungerer også som et rekrutteringsfirma, og kan dermed også skrive kommentarer og merknader til CV-ene.

Jobbsafari-søknader på nett

Hvis du søker på en stilling via systemet vårt for nettsøknader, gjelder følgende for behandling av personopplysningene dine.

Det er kun de personopplysningene du har skrevet inn i søknadsskjemaet og de dokumentene du har lagt ved, som registreres. Du bør kun oppgi personopplysninger som er relevante i forbindelse med jobbprofilen og som etterspørres i stillingsoppslaget.

Formålet med å samle inn personopplysninger er å vurdere og kontakte kandidater som er interesserte i og kvalifiserte til nåværende eller kommende ledige stillinger. Likevel brukes opplysninger om kjønn og fødselsdato kun til statistiske formål. Vi lagrer også historikk over hvilke jobber du har søkt på.

Hvis du vil redigere eller fjerne noe, kan du når som helst gå inn i på jobbsafari.no/Din-Side ved hjelp av brukernavnet og passordet ditt. Merk at endringer eller sletting av data under en allerede iverksatt rekrutteringsprosess og i et visst tidsrom etter at prosessen er avsluttet kanskje ikke er tillatt av juridiske årsaker. I så tilfelle vil vi etter anmodning informere deg om når dataene dine kan slettes eller endres.

Personopplysninger i søknaden din vil bli behandlet fortrolig og benyttes utelukkende av den/de personene som deltar i rekrutteringsprosessen. Det er dermed kun Jobbsafari og den virksomheten som søker etter en medarbeider, som har adgang til opplysningene dine i forbindelse med nettsøknaden og CV-en din.

Dessuten vil Jobbsafari ha mulighet for å kontakte deg på et senere tidspunkt hvis vi vurderer at profilen din og kvalifikasjonene dine passer til andre ledige stillinger. Du blir kontaktet via e-post eller telefon og presentert for den ledige stillingen.

Generelt om personopplysninger

Følsomme opplysninger

Du må ikke skrive inn eller laste opp sensitive personopplysninger, som f.eks. vedrører religion, rase, politiske forhold, fagforeningsforhold, seksuell orientering eller helseopplysninger på Jobbsafari. Denne typen opplysninger har vi nemlig ikke lov til å registrere, og hvis vi blir kjent med at de er registrert, vil vi fjerne dem.

Hvor lagres opplysningene dine?

Når Jobbsafari er dataansvarlig for personopplysningene dine, lagres opplysningene i Jobbsafaris systemer, som leveres av Jobindex A/S, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg, Danmark. Serverne står på en av Itadels datasentre i Danmark.

Når andre virksomheter er selvstendig dataansvarlige for personopplysningene dine, f.eks. ved virksomhetens bruk av CV-database eller nettsøknader, oppbevares personopplysningene i overensstemmelse med den gjeldende virksomhetens retningslinjer for personvern.

Videregivelse av opplysninger

Jobbsafari videregir i visse tilfeller personopplysningene vi behandler om deg. Personopplysningene dine kan videregis til: (i) virksomheter som benytter våre tjenester, herunder CV-database og nettsøknader til rekruttering; eller (ii) leverandører vi samarbeider med for å støtte virksomheten vår (f.eks. leverandører av tjenester, teknisk støtte, leveransetjenester og finansielle institusjoner); eller (iii) i forbindelse med salg, oppgaver eller annen overføring av innholdet på hjemmesiden; eller (iv) hvis det er påkrevd ifølge en domstolsavgjørelse eller gjeldende lovgivning.

Videregivelsen vil skje i det omfanget og til dem det er nødvendig for å kunne utføre den tjenesten du ber om, og i forbindelse med bruk av våre produkter eller lignende tjenester som krever at vi bruker opplysningene dine.

Innsikt i opplysningene dine

Du kan alltid se og rette opplysningene dine ved å logge inn og velge de relevante menypunktene. Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte Jobbsafari via support@jobbsafari.no.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer på opplysningene du har tastet inn dersom vi blir oppmerksomme på at CV-en din inneholder ukorrekte eller ulovlige opplysninger. Normalt vil dette likevel ikke forekomme, og vi vil varsle deg om slike endringer.

Hvis du ønsker tilgang til opplysninger som Jobbsafari behandler om deg, kan du sende oss en henvendelse på den ovenstående e-postadressen.

Etter persondataloven har du rett til å få opplyst hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Hvis det viser seg at disse opplysningene er uriktige eller villedende, har du rett til å be oss rette, blokkere eller slette disse opplysningene. I tillegg kan du til enhver tid gjøre innsigelser mot at opplysninger om deg gjøres til gjenstand for ytterligere behandling.

Sletting av opplysningene dine

Vi behandler personopplysningene dine i systemet vårt så lenge vi har et konkret, saklig formål med dette, og oppbevarer også personopplysningene dine ved utløpet av en spesifikk søknadsprosedyre, slik at du kan betraktes for fremtidige ledige stillinger automatisk.

Dokumentene du har lastet opp i systemet vårt til nettsøknader, slik som CV, søknader, anbefaling mv., slettes 12 måneder etter slutten av rekrutteringsprosessen. E-postadressen og navnet ditt forblir registrert i systemet, såfremt det er behov for å kontakte deg på et senere tidspunkt.

Vi sletter automatisk alle opplysningene dine når du ikke lenger benytter Jobbsafaris tjenester aktivt.

Du kan når som helst slette opplysningene dine ved å logge inn og velge den relevante funksjonen eller ved å henvende deg skriftlig til databehandleren. Hvis du ønsker at vi sletter alle de registrerte opplysningene dine, sletter du hele brukerprofilen din, og ikke bare CV-en. Deretter oppbevarer vi kun personopplysninger som vi måtte være forpliktet til etter gjeldende lov.

Statistikk

Det samles inn anonymiserte data om bruken din av Jobbsafaris tjenester. Dette skjer utelukkende til statistiske formål og for å forbedre tjenestene våre. Disse anonymiserte dataene kan ikke føres tilbake til deg

Informasjonskapsler

Når du besøker hjemmesidene våre, kan vi og tredjeparter legge igjen informasjonskapsler på terminalutstyret ditt. Bruk av informasjonskapsler kan medføre behandling av personopplysningene dine. Les mer i retningslinjene våre for informasjonskapsler og personvern.

Datasikkerhet

Du kan ha full tillit til at vi beskytter personopplysningene dine. Målet vårt er å tilby deg som bruker, en tjeneste som er sikker og uten risiko. Vi gjør vårt ytterste for å opprettholde en streng og høy grad av datasikkerhet.

Vi bruker forskjellige metoder, slik som kryptering (SSL), brannmurer, programvare som registrerer illegal inntrenging i systemet samt manuelle sikkerhetsprosedyrer som medvirker til å beskytte dine personlige opplysningers nøyaktighet og sikkerhet samt til å forhindre ikke-autorisert adgang eller feilaktig bruk av tredjepart.

Ansvarsfraskrivelse

Vi forbeholder oss retten til å fjerne opplysningene dine i tilfelle misbruk eller bruk til uønskede og/eller kriminelle formål.

Kontakt og klageveiledning

Har du spørsmål eller kommentarer til det ovenstående, eller har du klager, må du gjerne kontakte oss. Skriv til support@jobbsafari.no eller kontakt oss på telefon 2396 0005.

Du har også mulighet for å klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via postkasse@datatilsynet.no.