Vilkår og personvernerklæring

Jobbsafari er en del av livet for mange som vil finne eller bli funnet til en ny jobb, og du kan bruke våre tjenester på en rekke forskjellige måter. I forbindelse med din bruk av Jobbsafaris tjenester samler vi inn og behandler – som behandlingsansvarlig – en rekke personopplysninger om deg.

Det er derfor viktig for oss at du tar deg tid til å lese denne erklæringen der vi informerer deg om vår håndtering av personopplysninger. Personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn, og hvem vi eventuelt videregir personopplysningene til.

Når du bruker Jobbsafaris tjenester, får du en personlig brukerprofil som danner utgangspunkt for alle de tjenester du kan få gjennom Jobbsafari. Du er derfor ikke anonym overfor oss – vi skal jo kunne hjelpe deg med å bruke tjenestene – men du kan være anonym overfor foretakene, hvis du ønsker det.

Data og behandling av personopplysninger er en del av vårt DNA, og vi har alltid passet godt på den typen opplysninger. Vi forstår hvor viktig det kan være å forbli anonym inntil selve oppsigelsen/jobbskiftet. Du kan derfor ha tillit til at vi behandler opplysningene på en sikker, fortrolig og for deg gjennomsiktig måte.

Dataeier

Jobbland AS er ansvarlig for dine personopplysninger.

Opplysningene dine behandles av Jobbsafari A/S.

Jobbland AS
c/o Accountor AS
Tangen 76
4608 Kristiansand
Reg. no. 931 277 960

E-post: support@jobbsafari.no

Telefon: 23 96 00 05

Innsamlingen av opplysninger på Jobbsafari skjer innenfor rammene av gjeldende lovgivning.

Når du oppretter en brukerprofil på Jobbsafari

Når du oppretter en brukerprofil, eller får en opprettet automatisk i forbindelse med påmeldingen til en av våre tjenester, skjuler vi din e-postadresse, og eventuelt kontaktopplysninger som navn og adresse hvis du har angitt dette. Du kan tilføye mer informasjon, og du kan få forslag til foretak du kan følge, se jobber du har lagret, tilpasse din(e) Jobbagent(er), se/abonnere på nyhetsbrev og mye mer.

Formålet med registreringen er naturligvis at Jobbsafari kan tilby deg tjenester som er så relevante for deg som mulig, og siden brukerprofilen er utgangspunktet for alle dine tjenester hos oss, er det en god idé å holde den oppdatert.

De korrigeringer/oppdateringer du tilføyer brukerprofilen (f.eks. en ny e-postadresse), videreføres på andre tjenester, (f.eks. hvis du har en CV hos oss, eller det skjemaet du kan bruke om igjen når du skal søke online), så du behøver bare å rette ett sted.

Sletting av brukerprofil

Når du selv ønsker å slette din brukerprofil, blir brukerprofilen merket for sletting i 3 måneder. Deretter slettes den endelig. Årsaken til dette er for å minimere risikoen for feilregistrerte slettinger. Vær oppmerksom på at hvis du sletter brukerprofilen, betyr det at du også sletter alle øvrige tjenester som CV, Jobagent(er) m.v.

Slik korrigerer/sletter du brukerprofilen

Du kan til enhver tid slette opplysningene dine ved å logge inn på Jobbsafari.no/din-side ved hjelp av brukernavn og passord. Deretter oppbevarer vi bare de personopplysninger som vi måtte være forpliktet til etter gjeldende lovgivning.

Når du oppretter en CV på Jobbsafari

Når du taster inn en CV i vår CV -database, vil CV -en og dine opplysninger bli registrert og oppbevart. Formålet med registreringen er naturligvis at foretak som er interessert i din arbeidskraft, vil kunne kontakte deg gjennom Jobbsafaris CV-database.

Hvis du ikke logger på brukerprofilen eller oppdaterer CV-en på 6 måneder, anses du å være inaktiv og CV-en vil bli tatt offline. Dette gjør vi for å sikre så aktuelle CV-er som mulig hos Jobbsafari. Før CV-en utløper, sender vi deg en påminnelse slik at du kan rekke å oppdatere CV-en eller forlenge løpetiden.

Velg anonym, personlig eller offline form på CV-en

CV-en vises som anonym med mindre du gjør noe annet. Hvis du vil vise CV-en med alle opplysningene dine, kan du enten gi alle foretak adgang til den personlige formen eller kun gi adgang til de foretakene du selv velger ut.

Personlige opplysninger som potensielt kan identifisere deg (e-postadresse, navn, adresse, telefonnummer og foto) er således i utgangspunktet ikke synlige for foretakene.

CV i anonym form

CV-en vises normalt i anonym form som ikke inneholder dine private opplysninger som navn, adresse m.v. Bakgrunnen din er anonymisert, og et eventuelt vedlagt dokument er ikke tilgjengelig. Men foretakene kan lese og søke i dine relevante, kvalifikasjonsmessige opplysninger slik at de kan avgjøre om du er interessant for dem.

Hvis du vil være anonym, skal du derfor være oppmerksom på at du ikke skriver opplysninger som kan identifisere deg i andre felt enn feltene angitt til det. Overfor Jobbsafari vil du imidlertid aldri være anonym, men vi avslører ikke identiteten din overfor foretakene.

Hvis du følger ett eller flere foretak, gir du foretaket adgang til å se din personlige informasjon samt CV-en i personlig form. Foretaket vil i så fall være selvstendig behandlingsansvarlig for enhver behandling av personopplysningene som foretaket foretar.

CV i personlig form

Du kan også velge å la CV-en bli vist i personlig form. Den personlige formen inneholder dine personlige opplysninger (navn, adresse, telefonnummer og foto) samt vedlagte dokumenter, og navn på de arbeidsplasser du tidligere har angitt under jobberfaringer blir tilgjengelig for alle firmaer som søker i CV-databasen.

Du kan enten gi alle foretak adgang til den personlige formen eller kun gi adgang til de foretak du selv velger ut.

Hvis du følger ett eller flere foretak, gir du foretaket adgang til å se din personlige informasjon samt CV-en i personlig form. Foretaket vil i så fall være selvstendig behandlingsansvarlig for enhver behandling av personopplysningene som foretaket foretar.

Når et foretak ønsker å komme i kontakt med en CV

Dersom foretaket ønsker å komme i kontakt med deg via din CV, vil du få beskjed via Jobbsafari. Er du interessert kan du velge å starte en dialog selv.

CV i personlig form

Dersom du godtar henvendelsen, vil foretaket få tilgang til din e-postadresse. Din identitet er allerede kjent av foretaket via det personlige form på CV-en.

Dersom du avslår henvendelsen, vil ikke foretaket ha tilgang til din e-postadresse.

Det er ikke et krav at du svarer på henvendelsen. Du kan velge å la henvendelsen stå ubesvart. Foretaket vil da kunne se at henvendelsen er ubesvart.

CV i anonym form

Dersom du godtar henvendelsen, vil foretaket ha tilgang til din identitet og din kontaktinformasjon. Kontaktinformasjonen vises til foretaket i 90 dager, deretter fjernes den fra henvendelsen.

Bedriftsbakgrunnen din forblir anonym, og eventuelle vedlagte dokumenter er ikke tilgjengelige. Dersom du ønsker at foretaket skal ha tilgang til denne informasjonen, så må du dele din CV i personlig form. Dette gjør du ved å følge selskapet.

Hvis du ikke er interessert i henvendelsen, kan du avslå kontakten og være anonym. I så fall vil foretaket kun kunne se at henvendelsen er avvist og ID-nummeret på CV-en din.

Hvis du innleder dialog med et foretak, blir foretaket selvstendig behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene dine, og Jobbsafari er ikke lenger ansvarlig for det pågjeldende foretakets selvstendige behandling av personopplysningene.

Det er ikke et krav at du svarer på henvendelsen. Du kan velge å la henvendelsen stå ubesvart. Foretaket vil da kunne se at henvendelsen er ubesvart og ID-nummeret på CV-en din.

Når Jobbsafari kontakter din CV på vegne av et foretak

Foretaket kan også be Jobbsafari om å kontakte deg på deres vegne.

Du kan gi tilbakemelding på henvendelsen i forhold til om den samsvarer med dine jobbønsker eller ikke. Foretaket vil kunne se din tilbakemelding (positiv / negativ / ikke besvart) og ID-nummeret på din CV.

Hvis CV-en din er anonym, vil du, uansett tilbakemelding, forbli anonym overfor foretaket. Du vil imidlertid aldri være anonym overfor Jobbsafari, men vi avslører ikke din identitet til foretakene.

Når du blir kontaktet av Jobbsafari har du også mulighet til å skrive en melding. Meldingen vil ikke bli delt med foretaket.

Slik endrer du svaret ditt på en CV-kontakt

Du kan gi tilbakemelding til henvendelsen utløper. Dette skjer etter 90 dager, eller når annonsen stenges for søknader.

Dersom du har gitt tilbakemelding før henvendelsen utløper, kan du endre eller trekke tilbake tilbakemelding inntil henvendelsen blir utilgjengelig etter 2 år. Henvendelsen vil være utilgjengelig for både deg og foretaket.

Meldinger sendt i forbindelse med henvendelsen vil bli slettet fra Jobbsafari sine systemer etter 2 år.

Offline CV

Hvis du ikke besøker Jobbsafari på 6 måneder (det vil si søker etter stillingsannonser, logger på brukerprofilen eller annen interaksjon), anses du å være inaktiv og CV-en vil bli tatt offline. Dette gjør vi for å sikre så aktuelle CV-er som mulig hos Jobbsafari. Før CV-en tas offline, sender vi deg en påminnelse slik at du kan velge å oppdatere eller sette den online igjen.

Hvis du følger ett eller flere foretak, gir du foretaket adgang til å se din personlige informasjon samt CV-en i personlig form – også når CV-en er offline. Foretaket vil i så fall være selvstendig behandlingsansvarlig for enhver behandling av personopplysningene som foretaket foretar.

Slik korrigerer/sletter du CV-en

Du kan til enhver tid korrigere eller slette CV-en din ved å logge inn på Jobbsafari.no/din-side ved hjelp av brukernavn og passord.

Hvis du ønsker å slette alle de registrerte opplysningene, må du slette hele brukerprofilen og ikke bare CV-en. Deretter oppbevarer vi bare de personopplysninger som vi måtte være forpliktet til etter gjeldende lovgivning.

Jobbsafari sletter CV-en etter 5 års inaktivitet

Hvis du ikke logger på brukerprofilen, eller ikke oppdaterer CV-en på 6 måneder, settes CV-en offline. Når CV-en har vært offline i 5 år – det vil si når du på 5 år ikke har oppdatert CV-en – betrakter vi den som foreldet og sender deg en melding slik at du kan aktivere eller oppdatere CV-en. Hvis du ikke reagerer på denne meldingen, sletter vi CV-en.

Registreringer og notater i CV-databasen

Jobbsafari registrerer hvilke arbeidsgivere og rekrutteringsfirmaer som leser og kontakter hvilke CV-er, samt alle e-poster som sendes gjennom systemet. CV-databasen inneholder dessuten en funksjon der rekrutteringsfirmaer og vikarbyråer har mulighet til å skrive kommentarer og notater til CV-ene til egen, intern bruk. Jobbsafaris egen rekrutteringsavdeling fungerer også som et rekrutteringsfirma og kan således også skrive kommentarer og notater til CV-ene.

Ulovligheter i en CV

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i dine inntastede opplysninger hvis vi blir oppmerksomme på at CV-en inneholder ulovlige eller ukorrekte opplysninger. Dette vil imidlertid normalt ikke forekomme, og vi vil meddele deg slike endringer.

Når du søker en jobb via Jobbsafaris online søknadssystem

Når du vil sende søknaden din

Hvis du søker en stilling via vårt system for å søke stillinger, blir du bedt om å starte søknadsprosessen med å taste inn navn og e-postadresse.

Hvis du allerede har en profil hos Jobbsafari, kan vi benytte opplysningene derfra så du med fordel kan logge på med brukernavn og passord.

Hvis du ikke allerede har en brukerprofil hos Jobbsafari, oppretter vi en til deg – og den må du bekrefte via en lenke i en e-post før du kan gjøre ferdig søknadsprosessen.

Hvem kan se søknadsopplysningene?

Personlige opplysninger i din søknad vil bli behandlet fortrolig og benyttes utelukkende av den/de personer som deltar i rekrutteringsprosessen. Det er således bare Jobbsafari og det foretaket som søker en medarbeider, som har adgang til opplysningene i forbindelse med din nettsøknad og CV.

Du bør ikke oppgi følsomme personopplysninger (rase, seksualitet, eventuelle straffer/dommer) med mindre det er relevant for jobbprofilen eller direkte etterspørres.

Slik behandler vi opplysningene fra søknaden

Når du søker på nett, samler Jobbsafari inn de personopplysningene som du har tastet inn i søknadsskjemaet, og de dokumentene du har vedlagt. Vi skjuler også historikk over hvilke jobber du har søkt på. Opplysninger om kjønn og fødselsdato brukes kun til statistiske formål.

Formålet med å samle inn personopplysninger er for at Jobbsafari skal kunne behandle, vurdere og kontakte deg hvis du er kvalifisert til nåværende eller kommende ledige stillinger.

Å bli kontaktet om en annen, ledig jobb

Jobbsafari har mulighet til å kontakte deg på et senere tidspunkt hvis vi vurderer at din profil og dine kvalifikasjoner passer til andre ledige stillinger. Du blir i så fall kontaktet via e-post eller telefon og presentert for den ledige stillingen som du til enhver tid kan avslå uten at det påvirker dine muligheter for å bli ansatt i andre stillinger.

Slik korrigerer/sletter du søknaden

Hvis du vil redigere eller fjerne noe, kan du når som helst gå inn på Jobbsafari.no/din-side ved hjelp av brukernavn og passord. Merk at endringer eller sletting av opplysninger under en allerede iverksatt rekrutteringsprosess, og i et vist tidsrom etter avslutning av prosessen, kanskje ikke er tillatt av rettslige årsaker. I dette tilfelle vil vi etter anmodning informere deg om når opplysningene kan slettes eller endres.

Slik sletter vi

Dokumentene som du har lastet opp i vårt system for nettbaserte søknader, så som CV, søknad, anbefaling m.v., slettes 12 måneder etter avslutning av rekrutteringsprosessen. Hvis det er en rekruttering som hører under svensk lovgivning, lagrer vi søknadsdokumentene i 2 år i henhold til klageretten i den svenske diskrimineringsloven.

Når du gjennomfører et videointervju via Jobbsafaris videosystem

Når du gjennomfører et videointervju

Har du søkt på en stilling, kan du bli invitert til å gjennomføre et videointervju. For å få tilgang til ditt personlige videointervju, blir du bedt om å logge på Jobbsafari-profilen din for den gjeldende nettsøknaden med brukernavnet og passordet ditt.

Når du klikker på lenken til videointervjuet, lander du på en personlig side hvor bare du kan se de innspilte videospørsmålene og du kan spille inn dine personlige svar.

Du kan se og spille inn videoer på en PC, et nettbrett eller på smarttelefonen din så lenge du er koblet til Internett og har tilgang til et webkamera og en mikrofon.

Hver besvarelse har en maksimal lengde som er angitt umiddelbart under knappen for «ta opp svaret ditt». Lengden kan variere fra spørsmål til spørsmål. På PC er det mulig å følge med på hvor lang tid du har igjen på opptaket, og videoopptaket stopper automatisk ved skjæringspunktet. Tar du opp mer enn den tillatte lengden på et nettbrett eller en smarttelefon, blir videoen automatisk avkortet ved maksimumslengden, og det øvrige videomaterialet blir slettet når du klikker på «bruk video».

Du kan først «sende inn» videobesvarelsene dine når alle spørsmålene er besvart. Det er ikke mulig for andre enn deg å se videomaterialet ditt før du har trykt på «send inn videoer».

Hvem kan se videointervjuet ditt?

Videointervjuet vil bli behandlet fortrolig og benyttes utelukkende av den/de personene som deltar i rekrutteringsprosessen. Det er dermed kun Jobbsafari og den virksomheten som søker en medarbeider som får tilgang til videoen.

Slik behandler vi dataene dine fra videointervjuet

Jobbsafari lagrer videointervjuet og dermed de personopplysningene som du har oppgitt i videoen. Vi lagrer også historikk over hvilke videointervjuer du har begynt på og avsluttet.

Hvor lagres opplysningene dine?

Videointervjuet lagres i Jobbsafaris systemer og hos følgende tjenester: Amazon Web Services og Addpipe. Når videoen er tatt opp på Jobbsafaris hjemmeside, sendes den til Addpipe og derfra videre til Amazon Web Services. Addpipe lagrer ikke personopplysninger, og videoen slettes så snart den videresendes. Amazon Web Services lagrer videoen til den slettes av Jobbsafari. Se mer under punktet «Slik sletter vi».

Slik retter/sletter du videointervjuet ditt

Du kan gjøre om svarene dine så mange ganger du vil – og du kan velge å bruke allerede innspilte videoer fra biblioteket ditt. Du kan også lagre videoene dine underveis og komme tilbake på et senere tidspunkt. Du kan hele tiden følge med på fremgangen din på siden.

Merk at når du først har trykt «send inn», vil det ikke lenger være mulig å endre eller slette de innspilte videoene dine.

Ønsker du å slette videointervjuet ditt etter at du har sendt inn materialet, gjør du dette ved å slette hele søknaden.

Slik sletter vi

De videointervjuene du har gjennomført via systemet vårt, slettes 12 måneder etter at rekrutteringsprosessen er avsluttet. Er det en rekruttering som hører under svensk lovgivning, lagrer vi videoen i to år i henhold til klageretten i den svenske diskrimineringsloven.

Når du følger et foretak

Når du velger å følge ett eller flere foretak, får du tilsendt oppdateringer om nye stillinger, nyheter og annen relevant info fra det eller de foretakene. Hvis du følger et foretak, gir du foretaket adgang til å se din personlige informasjon samt CV-en i personlig form – også når CV-en er offline.

Slik korrigerer/sletter du å følge et foretak

Du kan til enhver tid korrigere eller slette hvilke foretak du følger ved å logge inn på Jobbsafari.no/din-side ved hjelp av brukernavn og passord, velge «Dine foretak» og tilpasse eller slette.

Når du oppretter én eller flere Jobbagenter

Når du velger å opprette én eller flere Jobbagenter, aksepterer du at Jobbsafari som behandlingsansvarlig behandler personopplysninger som e-postadresse og valgte preferanser siden vi ellers ikke kan sende deg de nyeste jobbannonsene direkte i innboksen hver morgen.

Hvis du i løpet av 6 måneder ikke klikker på en annonse i Jobbagenten, anses den å være inaktiv, og Jobbagenten slettes. Dette gjør vi for ikke å opptre som søppelpost i innboksen. Før Jobbagentene utløper, sender vi deg en påminnelse slik at du kan rekke å forlenge løpetiden.

Slik korrigerer/sletter du Jobbagenter

Du kan til enhver tid korrigere, tilpasse eller slette Jobbagenter ved å logge inn på Jobbsafari.no/din-side ved hjelp av brukernavn og passord og velge «Dine Jobbagenter» og utføre endringene.

Slik sletter vi

Når du selv ønsker å slette én eller flere Jobbagenter, blir de ønskede slettingene merket for sletting i 3 måneder. Deretter slettes de endelig. Årsaken til dette er for å minimere risikoen for feilregistrerte slettinger.

Hvis du i løpet av 6 måneder ikke klikker på en annonse i Jobbagenten, anses den å være inaktiv, og Jobbagenten slettes. Dette gjør vi for ikke å opptre som søppelpost i innboksen. Før Jobbagentene utløper, sender vi deg en påminnelse slik at du kan rekke å forlenge løpetiden.

Generelt om personopplysninger

Hvilke personopplysninger behandler Jobbsafari?

Jobbsafari samler bare inn opplysninger som er nødvendige for den/de tjenestene du velger å bruke. Vi samler inn følgende alminnelige personopplysninger: e-postadresse, navn samt – hvis du har opplyst det – adresse, telefon, fødselsdato og kjønn.

Dessuten behandler vi: innloggingsopplysninger til din brukerprofil, opplysninger om hvilke jobbannonser du har blir vist, informasjonskapsler, IP-adresse m.v.

Følsomme opplysninger

Du må ikke taste inn eller laste opp følsomme personopplysninger, som eksempelvis vedrører religion, rase, politiske forhold, fagforeningsforhold, seksuell orientering eller helseopplysninger på Jobbsafari. Den slags opplysninger har vi nemlig ikke lov til å registrere, og hvis vi blir kjent med at de finnes, vil vi fjerne dem.

Hvor lagres opplysningene?

Når Jobbsafari er behandlingsansvarlig for personopplysningene, skjules opplysningene i Jobbsafaris systemer som tilbys av Jobindex A/S, Carl Jacobsens Vej 29-31, 2500 Valby, Danmark. Serverne står i et av Itadels datasentre i Danmark.

Når andre foretak er selvstendig behandlingsansvarlige for personopplysningene, f.eks. ved foretakets bruk av CV-database eller nettsøknader, oppbevares personopplysningene i samsvar med det enkelte foretakets personvernerklæring.

Utlevering av opplysninger

Jobbsafari videregir i visse tilfeller personopplysningene vi behandler om deg. Dine personopplysninger kan bli videregitt til: (i) foretak som benytter våre tjenester, herunder CV-database, nettsøknader til rekruttering, eller (ii) leverandører vi samarbeider med for å støtte vårt foretak (f.eks. leverandører av tjenester, teknisk support, leveransetjenester og finansinstitusjoner), eller (iii) i forbindelse med salg, oppgaver eller annen overføring av innholdet på hjemmesiden, eller (iv) hvis det er påkrevd ifølge en domstolsavgjørelse eller gjeldende lovgivning.

Videregivelsen vil skje i det omfang og til dem det er nødvendig for å kunne utføre den tjenesten du ber om, og i forbindelse med bruk av våre produkter eller lignende tjenester som krever at vi bruker opplysningene.

Dine rettigheter

Når vi behandler opplysningene dine, har du en rekke rettigheter. Hvis du vil benytte deg av rettighetene, må du kontakte oss på dpo@jobbsafari.no.

  • Du har rett til å se (få innsikt i) de opplysninger som vi behandler om deg.
  • Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg korrigert.
  • Du har rett til å få slettet opplysninger om deg. Hvis det finnes lovkrav som forplikter oss til å lagre opplysningene i et vist tidsrom, kan sletting først skje etter at denne perioden er utløpt.
  • Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av personopplysningene begrenset og til å motsette deg behandlingen.
  • Du har i visse tilfeller rett til å motta personopplysningene i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og få overført disse personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

Hvis du har har spørsmål om dine rettigheter, herunder utøvelsen av disse eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte Jobbsafaris personvernombud på dpo@jobbsafari.no.

Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du er utilfreds med den måten vi behandler personopplysningene dine på. Du finner datatilsynets kontaktopplysninger på Datatilsynet.

Du kan alltid se og rette opplysningene ved å logge inn på jobbsafari.no/din-side ved hjelp av brukernavn og passord, og velge de relevante menypunktene. Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte Jobbsafari via support@jobbsafari.no.

Sletting av opplysninger samt slettefrister

Generelt om sletting

Du kan til enhver tid slette opplysninger ved å logge inn og velge den relevante funksjonen. Vi behandler personopplysningene i vårt system så lenge vi har et konkret, saklig formål med dette, og opplysningene ligger i vårt system til du selv sletter dem, eller til slettefrister definerer at opplysningene slettes.

Hvis du ønsker at vi sletter alle de registrerte opplysningene om deg, bes du kontakte oss skriftlig på dpo@jobbsafari.no.

Slettefrist ved sletting av brukerprofil

Når du selv ønsker å slette din brukerprofil, blir brukerprofilen merket for sletting i 3 måneder. Deretter slettes den endelig. Årsaken til dette er for å minimere risikoen for feilregistrerte slettinger.

Slettefrist for CV i CV-databasen

Når du selv ønsker å slette CV-en din, blir CV-en merket for sletting i 3 måneder. Deretter slettes den endelig. Årsaken til dette er for å minimere risikoen for feilregistrerte slettinger.

Har CV-en har vært offline i 5 år — det vil si når du på 5 år ikke har oppdatert CV-en — sender vi deg en melding slik at du kan aktivere eller oppdatere CV-en. Hvis du ikke reagerer på denne meldingen, sletter vi automatisk CV-en.

Slettefrist ved nettsøknader

Dokumentene som du har lastet opp i vårt system for nettbaserte søknader, så som CV, søknad, anbefaling m.v., slettes 12 måneder etter avslutning av rekrutteringsprosessen. Hvis det er en rekruttering som hører under svensk lovgivning, lagrer vi søknadsdokumentene i 2 år i henhold til klageretten i den svenske diskrimineringsloven.

Din e-postadresse og ditt navn vil forbli registrert i systemet i tilfelle det blir behov for å kontakte deg på et senere tidspunkt.

Slettefrist når du følger et foretak

Når du selv ønsker å slette ett eller flere av de foretakene du følger, blir de ønskede slettingene merket for sletting i 3 måneder. Deretter slettes de endelig. Årsaken til dette er for å minimere risikoen for feilregistrerte slettinger.

Slettefrist ved Jobbagent(er)

Når du selv ønsker å slette en Jobbsafari Jobbagent, blir de ønskede slettingene merket for sletting i 3 måneder. Deretter slettes de endelig. Årsaken til dette er for å minimere risikoen for feilregistrerte slettinger.

Statistikk

Det samles inn anonymiserte opplysninger om din bruk av Jobbsafaris tjenester. Dette skjer utelukkende for statistiske formål og for å forbedre vår service. Disse anonymiserte opplysningene kan ikke knyttes til deg.

Informasjonskapsler

Når du besøker vår hjemmeside, kan vi og tredjeparter sette informasjonskapsler på terminalutstyret ditt. Bruk av informasjonskapsler kan medføre behandling av dine personopplysninger. Les mer i vår Informasjonskapselerklæring.

Analyser

Vi bruker spørreskjemasystemet SurveyXact til våre analyser. Hvis du deltar i en analyse, deles din e-postadresse med SurveyXact, dvs. den lagres i SurveyXact-systemet. E-postadressen blir ikke brukt til andre formål, og opplysninger behandles fortrolig og i samsvar med personopplysningsloven.

Datasikkerhet

Du kan ha full tillit til at vi beskytter personopplysningene. Vårt mål er å tilby deg som bruker en tjeneste som er sikker og uten risiko. Vi gjør vårt ytterste for å bevare en stringent og høy grad av datasikkerhet.

Vi bruker forskjellige metoder, f.eks. kryptering (SSL), brannmurer, programvare som registrerer ulovlig inntrenging i systemet samt manuelle sikkerhetsprosedyrer som medvirker til å beskytte personopplysningenes nøyaktighet og sikkerhet, og forhindre ikke-autorisert adgang eller feil bruk av tredjepart.

Ansvarsfraskrivelse

Vi forbeholder oss retten til å fjerne opplysningene i tilfelle misbruk eller bruk til uvedkommende og/eller kriminelle formål.

Kontakt og hjelp

Hvis du har spørsmål til våre tjenester eller trenger hjelp, kan du kontakte oss. Skriv til support@jobbsafari.no eller kontakt oss på telefon 23 96 00 05.

Du kan se den tidligere versjonen av disse betingelsene her