Betingelser for brukere av Jobbsafari

På denne siden kan du se betingelsene for bruken av Jobbsafari.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige er:

Jobindex A/S
Holger Danskes Vej 91
2000 Frederiksberg
Danmark
E-mail: info@jobindex.dk
DK-CVR: 21367087

Innsamlingen av opplysninger på Jobbsafari skjer innenfor rammene av gjeldende lovgivning.

I disse betingelsene henviser "vi" til den dataansvarlige og databehandler(e).

Personlige opplysninger - Jobbsafari CV-database

Når du oppretter og inntaster en CV i vår CV-database, så vil den bli registrert og oppbevart av den dataansvarlige og databehandleren.

Formålet med registreringen er naturligvis at virksomheter som er interessert i din arbeidskraft, vil kunne kontakte deg gjennom Jobbsafaris CV-database.

Personlige opplysninger, som potentielt kan identifisere deg (e-mail adresse, navn, adresse, telefonnummer og foto) er som utgangspunkt ikke tilgjengelig for virksomhetene.

Du skal derfor være oppmerksom på at du ikke bør skrive opplysninger som kan identifisere deg i andre felter enn de som er angitt.

Virksomhetene kan lese og søke i de relevante kvalifikasjonsopplysninger så de kan avgjøre om du er interessant for dem. Hvis virksomheten ønsker å komme i kontakt med deg, så vil du få en meddelelse om dette via Jobbsafari. Hvis du er interessert så kan du selv velge å innlede en dialog og derved frigi din identitet. Deretter er vi ikke ansvarlige for den pågjeldende virksomhets behandling av personlige forhold og andre forhold. Hvis du ikke er interessert i henvendelsen kan du avslå kontakten og forbli anonym.

Du kan imidlertid også velge å la din CV bli vist i personlig form i vår CV-database. Da vil dine personlige data som navn, e-mail, telefon, eventuelt foto og en mer detaljert beskrivelse av dine jobberfaringer bli tilgjengelig for alle firmaer, som søker etter medarbeidere i CV-databasen. Hvis du velger å "Følge" en eller flere bedrifter på Jobbsafari, får disse bedriftene tilgang til nevnte personopplysninger.

Jobbsafari registrerer hvilke arbeidsgivere og rekrutteringsfirmaer, som leser og kontakter hvilke CV'er, og alle mail som sendes gjennom systemet registreres. CV-databasen inneholder også en fasilitet, hvor rekrutteringsfirmaer og vikarbyråer har mulighet for å skrive kommentarer og notater til CV' ene til eget internt bruk. Jobbsafaris egen rekrutteringsavdeling fungerer også som et rekrutteringsfirma, og kan således også skrive kommentarer og notater til CV' ene.

Personlige opplysninger - Jobbsafari Online Ansøkninger

Hvis du søker en stilling via vårt system for online ansøkninger, så gjemmer vi dine personlige opplysninger (ansøkning og CV) i vårt system så lenge vi har et konkret, saklig formål med dette. Det er kun Jobbsafari og den virksomhet som søker en medarbeider, som har adgang til dine opplysninger i forbindelse med din online ansøkning samt CV.

Vi vil også oppbevare de personlige dataene dine ved utløpet av en spesifikk søknadsprosedyre, slik at du automatisk kan komme i betraktning ved framtidige ledige stillinger.

Personfølsomme opplysninger

Du må ikke inntaste eller uploade følsomme personopplysninger, som eksempelvis vedrører religion, rase, politiske forhold, fagforeningsforhold, seksuell orientering eller helseopplysninger på Jobbsafari. Den slags opplysninger har vi nemlig ikke lov å registrere og hvis vi blir bekjent med at de finnes, så vil vi fjerne dem.

Cookies

Sporingsteknologi

Nettsider og e-poster fra Jobbsafari kan inneholde en liten gjennomsiktig bildefil eller en kodelinje (kjent som et sporingsmerke, en web beacon/gif, en sidekode eller et skript) som registrerer hvordan du bruker dem. Vi benytter dem for å kunne analysere og forbedre tjenestene våre basert på hvordan du bruker Internett og hvilke interesser du har. De kan blant annet registrere hvilke nettsider du besøker eller hva du har sett på på en nettside, samt når og hvor lenge, om du har sett og/eller klikket på en kobling på nettstedet, eller om du har åpnet eller klikket på kampanjer som er sendt til deg på e-post.

Innsikt i dine opplysninger

Du kan alltid se og rette dine opplysninger ved å logge inn og velge de relevante menypunkter. Hvis du har bruk for hjelp kan du kontakte Jobbsafari via support@jobbsafari.no eller ved å skrive til databehandleren.

Vi forbeholder os retten til å endre i dine inntastede opplysninger hvis vi blir oppmerksomme på at din CV inneholder ukorrekte eller ulovlige opplysninger. Dette vil imidlertid ikke forekomme normalt og vi vil meddele deg slike endringer.

Sletning av dine opplysninger

Du kan til enhver tid slette dine opplysninger ved å logge inn og velge den relevante funksjonen eller ved å henvende deg skriftlig til databehandleren. Hvis du ønsker at vi sletter alle de registrerte opplysninger, så skal du slette hele din brukerprofil og ikke kun CV 'en.

Vi sletter automatisk dine opplysninger efter 5 år regnet fra den dato, hvor du sist har oppdatert dem.

Ansvarsfraskrivelse

Vi forbeholder oss rett til å fjerne dine opplysninger i tilfeller av misbruk eller bruk av uvedkommende og/eller kriminelle formål.

Vi kan ikke gjøres ansvarlig for tap, som du måtte lide, fordi vi endrer eller nedlegger vår service eller at vår service er utilgjengelig.

Vi kan på ingen måte gjøres erstatningsansvarlig for de informasjoner som finnes på siden - uansett om disse mot formodning skulle være ukorrekte. Vi kan derfor ikke pålegges ansvar for skader eller tap, som direkte eller indirekte er pådratt på grunnlag av de informasjoner som finnes på Jobbsafari.

Vi oppfordrer deg til at sjekke disse betingelsene jevnlig, da det kan være nødvendig å endre dem. Dette kan eksempelvis skje i forbindelse med endringer i våre servicer eller endringer i lovgivingen.

Annonse:
Cookies på Jobbsafari

Vi bruker cookies til trafikkmåling og for å optimalisere nettstedets innhold. Det vil bli lagret cookies fra Jobbsafari og fra våre partnere. Ved fortsatt bruk av nettstedet samtykker du til vår bruk av cookies. Les mer om cookies.