Haugesund Kommune

Lagre
Helsefagarbeider 66,43 % fast
Bjørgene omsorgssenter ligger i søre bydel, og består av en aldersdement avdeling, en somatisk avdeling og en aldershjemsavdeling, til sammen 84 pasienter.
Haugesund kommune, Haugesund
NAV
Innrykket:
Lagre
Sykepleier 100 % fast
Er du sykepleier og interessert i eldreomsorg, tverrfaglig samarbeid og vektlegger personsentrert omsorg?
Haugesund kommune, Haugesund
NAV
Innrykket:
Lagre
Byplanlegger, 100% fast
Haugesund kommune ønsker å gripe de muligheter og ta det ansvar som følger av å være distriktets regionsenter for over 100.000 innbyggere.
Haugesund kommune, Haugesund
NAV
Innrykket: