Herøy Kommune

Lagre
Sjukepleiar
Vi ledig to faste 100 % stillingar som sjukepleiar ved pleie- og omsorgsavdelinga, for tida Myrvåg omsorgssenter, seksjon A.
Herøy kommune, Myrvåg omsorgssenter seksjon A, Gurskøy
NAV
Innrykket:
Lagre
Ledige fastlegeheimlar ved Herøy legesenter
Ved Herøy legesenter er det ledig to fastlegeheimlar frå d.d.
Herøy kommune, Barn-familie og helse, Fosnavåg
NAV
Innrykket: