Hitra Kommune

Tilkallingsvikar i oppvekstsektoren

Hitra

Oppvekstsektoren består av 5 oppvekstsentre ute i grendene og en større grunnskole med ungdomstrinn samt en større barnehage beliggende i Fillan sentrum.

Published:
Retrieved from NAV

Kommunepsykolog

Hitra

Hitra Barne- og familietjeneste, avdeling Helsestasjon- skolehelsetjeneste og familieteam søker psykolog i 100 % fast stilling fra midten av januar 2023.

Published:
Retrieved from NAV

Enhetsleder Korttidsavdeling

Hitra

Vi søker etter enhetsleder i 100 % fast stilling til Korttidsavdelingen.

Published:
Retrieved from NAV

Kjøkkenpedagog

Hitra

Barman oppvekstsenter, barnehage, søker kjøkkenpedagog i 60 % stilling.

Published:
Retrieved from NAV