Hitra Kommune

Lærer ved Voksenopplæringen

Hitra

Hitra kommune har over mange år bosatt flyktninger.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Prosjektkoordinator for "Kampen om arbeidskrafta"

Hitra

Hitra – knutepunktet midt i leia, midt i Norge – er i vekst!

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Faste 100 %-stillinger som helsefagarbeider

Hitra

Vi søker etter tre helsefagarbeidere/hjelpepleiere i faste heltidsstillinger ved enhet for Demensomsorg.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Barne- og ungdomsarbeider, eller annen relevant utdanning

Knarrlagsund

Hitra kommune har ledige faste stillinger som barne- og ungdomsarbeider, eller andre relevante utdanninger.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Kontaktperson i barnevernstjenesten

Hitra

Hitra kommune har ledig 100% fast stilling som kontaktperson / saksbehandler i barnevernstjenesten.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Lærer

Knarrlagsund

Hitra kommune har ledige faste stillinger og vikariater som lærer på 1.- 10. trinn.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Spesialpedagog

Hitra

Hitra kommune har ledig fast stilling som spesialpedagog i 80 % stilling.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Samhandlings- og aktivitetskoordinator

Hitra

Hitra kommune søker en engasjert og selvstendig medarbeider til stilling som samhandlings- og aktivitetskoordinator 100% prosjektstilling.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Assisterende styrer

Hitra

Hitra kommune har ledig 100 % fast stilling som assisterende styrer ved Fillan barnehage.

Innrykket:
Innhentet fra NAV