Alver Hotel AS

Alver Hotel søker smilende og dyktig servitør/bartender

Alversund

Vi søker smilende og dyktig servitør/bartender som ekstrahjelp på ettermiddager og helger .

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Alver Hotel søker smilende og dyktig servitør/bartender

Alversund

Vi søker for snarlig tiltredelse smilende og dyktig servitør/bartender .

Innrykket:
Innhentet fra NAV