Aurland Kommune

Lagre
Helsefagarbeidar i pleie og omsorg
Begge avdelingane er organisert i tenesteeininga pleie og omsorg.
Aurland kommune, pleie og omsorg, Aurland
NAV
Innrykket:
Lagre
Sommarvikarar - teknisk - utsett frist
På uteseksjonen er det planlagd å ta inn fleire sommarvikarar på inntil 8 veker med oppstart hovudsakleg rett etter skulestart.
Aurland Kommune, teknisk, Aurland
NAV
Innrykket:
Lagre
Sommarvikarar - bu og miljøtenester - utsett frist
I perioden 12.06.23 - 27.08.23.
Aurland Kommune, bu og miljøtenester, Aurland
NAV
Innrykket: