BUP Haugesund

Lagre
Ledige faste stillingar: Psykolog/ psykologspesialist i poliklinikk
Me har fått lov til å tilsetje 2 psykologar og 1 psykologspesialist i 100% stilling i poliklinikkken ved BUP Haugesund!
BUP Haugesund, Helse Fonna HF, Haugesund
NAV
Innrykket: