Bekkelaget Skole

Fag- og ressurslærer

Oslo

Bekkelaget skole ligger sentralt til ved Holtet trikkeholdeplass i Nordstrand bydel.

Innrykket:
Innhentet fra NAV