Bergen Brannvesen

Lagre
Kommunikasjonsrådgiver
Bergen brannvesen er kommunens brann- og redningskorps med ca. 300 ansatte.
Bergen brannvesen, Bergen kommune, Bergen
NAV
Innrykket:
Lagre
Operatør nødmeldesentral 110-Vest
Må ha utdanning som gjør at en fyller krav i hht.
Bergen brannvesen, Bergen kommune, Bergen
NAV
Innrykket: