Klepp Kommune

Lagre
Miljøterapeut med fagansvar innan rusvern
Ledig stilling for fagansvarleg miljøterapeut innan rusvern.
Klepp kommune, psykisk helse og rus, Kleppe
NAV
Innrykket:
Lagre
IKT rådgjevar
Me i digitaliseringsavdelinga vil styrka laget vårt med ein rådgjevar med kompetanse på teknisk drift.
Klepp kommune, IKT avdeling, Kleppe
NAV
Innrykket:
Lagre
Byggesaksbehandlar
Tenesteområdet samfunn og kultur består av 4 verksemder, eigedom, plan og forvaltning, kommunalteknikk og kultur.
Klepp kommune, plan og forvaltning, Kleppe
NAV
Innrykket:
Lagre
Besøkshjem for barn og ungdom
Klepp kommune ønsker å koma i kontakt med inkluderande familiar som har tid og rom til å opne heimen sin for barn og unge i alderen 0-18 år, som treng litt ekstra oppfølging.
Klepp kommune, barneverntenesta, Kleppe
NAV
Innrykket:
Lagre
Fastleger
Klepp kommune skal oppretta 2 nye fastlegeheimlar til nyetablert legesenter i Kleppetunet.
Klepp kommune, Kleppe
NAV
Innrykket:
Lagre
SFO-Leiar
Orstad skule har ledig stilling 100 % som dagleg leiar i skulefritidsordningen (SFO) og med nokre oppgåver i skulen, frå snarast.
Klepp kommune, Orstad skule, Klepp Stasjon
NAV
Innrykket:
Lagre
Hybel med tilsyn for ungdom
Har du ein hybel/leilighet i huset som du ønsker å tilby til ein ungdom?
Klepp kommune, Barneverntenesta, Kleppe
NAV
Innrykket:
Lagre
Rådgiver landbruk
Klepp kommune er ein av landets største landbrukskommunar.
Klepp kommune, Landbruk, Kleppe
NAV
Innrykket: