Bymiljøetaten

Lagre
Leder - Infrastruktur sykkel
Bymiljøetaten har ansvar for et bredt og variert spekter av oppgaver som gjør at Bergen lever hver dag -- og om 100 år.
Bymiljøetaten, Bergen kommune, Bergen
NAV
Innrykket:
Lagre
Skog- og arealforvalter
Bymiljøetaten har ansvar for et bredt og variert spekter av oppgaver som gjør at Bergen lever hver dag -- og om 100 år.
Bymiljøetaten, Bergen kommune, Bergen
NAV
Innrykket:
Lagre
Skog- og friluftsarbeider
Bymiljøetaten forvalter egen skog på et ca. 160.000 dekar stort areal i Østmarka og Nordmarka.
Bymiljøetaten, Oslo
NAV
Innrykket:
Lagre
Ingeniør - spesialkonsulent
Bymiljøetaten har ansvar for et bredt og variert spekter av oppgaver som gjør at Bergen lever hver dag -- og om 100 år.
Bymiljøetaten, Bergen kommune, Bergen
NAV
Innrykket: