Levanger Kommune

Lagre
Tilkallingsvikarer
Utlysningen gjelder vikarer for våre 12 faste turnusansatte.
Levanger kommune, Trønderhallen, Levanger
NAV
Innrykket:
Lagre
Sykepleier/vernepleier 100 % stilling
Avdeling Eplehagen søker medarbeider i botiltak knyttet til innbyggere med behov for tett oppfølging.
Levanger kommune, avdeling Eplehagen, Levanger
NAV
Innrykket:
Lagre
Sykepleiere og vernepleiere, miljøterapeuter, helsefagarbeidere, fagarbeidere, studenter og assistenter søkes til store og sm...
Regnbuen barne -og avlastningsbolig er organisatorisk plassert i Enhet Habilitering.
Levanger kommune, Levanger
NAV
Innrykket:
Lagre
Overlege ved Staup helsehus
På Staup helsehus i Levanger kommune har vi nå ledig stilling som overlege.
Levanger kommune, Legetjeneste, Levanger
NAV
Innrykket:
Lagre
Jordmor, vikariat 100 % stilling
Det er ledig 100% vikariat som jordmor i Barne- og familietjenesten avd.
Levanger kommune, Helsestasjons- og skolehelsetjeneste, Levanger
NAV
Innrykket:
Lagre
Rør- /industrirørlegger - Vannledningsnett
Enheten Drift og anlegg er lokalisert på Moan, et anlegg med kontor og verksted.
Levanger kommune, Drift- og anlegg, Levanger
NAV
Innrykket: