Møre Og Romsdal Fylkeskommune

Lagre
Ålesund vgs - inntil 100% vikariat ved Helse- og oppvekstfag
Stillingen gjelder fra 01.08.2023 - 31.12.2023 med mulighet for forlengelse.
Møre og Romsdal fylkeskommune - Ålesund Videregående Skole, Ålesund
NAV
Innrykket:
Lagre
Rådgivar inntak
Er du vår nye samarbeidsorienterte medarbeidar?
Møre og Romsdal fylkeskommune, Molde
NAV
Innrykket:
Lagre
Rådgivar personvern og informasjonssikkerheit
Stillinga er plassert i Stab for juridiske og administrative tenester i juridisk sjef sin stab.
Møre og Romsdal fylkeskommune, Molde
NAV
Innrykket: