Felleskjøpet Rogaland Agder SA

Lagre
Servicetekniker Innendørsmekanisering, region Nord Rogaland
Som Servicetekniker I-mek utfører du serviceoppdrag på anlegg i driftsbygninger for alle dyreslag.
Felleskjøpet Rogaland Agder, Haugesund
NAV
Innrykket: