Fredrikstad Kirkelige Fellesråd

Kirketjener i Fredrikstad domkirke

Fredrikstad

Menigheten har et aktivt kor- og musikkliv og driver et allsidig menighetsarbeid.

Innrykket:
Innhentet fra NAV