Handelshøyskolen BI

Eksamensvakt

Bergen

Handelshøyskolen BI har gått over til å bruke eksamenssystemet WISEflow og studenter skal bruke sin egen bærbare datamaskin på skoleeksamener.

Innrykket:

Leder

India

Handelshøyskolen BI søker leder for Business- and Programme Development!

Innrykket:

Markedansvarlig

Bergen

Handelshøyskolen BI søker digital markedsfører med interesse for den gode kundedialogen!

Innrykket: