Hasle Skole

Skoleassistent

Oslo

Hasle skole er en 1-7-skole som fra høsten 2023 har om lag 750 elever, inkludert en byomfattende mottaksklasse og en alfabetiseringsklasse.

Innrykket:
Innhentet fra NAV