Heia Skole

Fagarbeider/ Barne- og ungdomsarbeider

Lierskogen

Heia skole er en barneskole med ca 269 elever.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Vikariat lærerstilling ut skoleåret 23/24

Lierskogen

Er du opptatt av å ta elevene med på lag?

Innrykket:
Innhentet fra NAV