Helgeland Museum

Fotoarkivar i avdeling Vefsn

Mosjøen

Stillingen som fotoarkivar inngår i et team i avdeling Vefsn sammen med formidler, samlingsansvarlig, vaktmester og avdelingsleder.

Innrykket:
Innhentet fra NAV