Helgeland Museum

Samlingsansvarlig i avdeling Vefsn

Mosjøen

Stillingen som samlingsansvarlig inngår i et team i avdeling Vefsn sammen med formidler, fotoarkivar og avdelingsleder.

Published:
Retrieved from NAV