Hovseter Skole

Lagre
Inntil 4 faste stillinger med hovedvekt på engelsk. Spansk,fransk og krle som tillegg
Hovseter skole er en 8-10 skole i Vestre Aker.
Hovseter skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten, Oslo
NAV
Innrykket: