Hægebostad Kommune

Lagre
Helsefagarbeider 100% fast stilling
Pleie og omsorgstjenesten i Hægebostad består av Eiken bo- og omsorgssenter.
Hægebostad kommune, hjemmesykepleien, Tingvatn
NAV
Innrykket:
Lagre
Ledig stilling. To sykepleierstillinger. 100% fast. Eiken bu og omsorgssenter og hjemmesykepleien
Stillingene er ledig omgående.
Hægebostad kommune, Tingvatn
NAV
Innrykket:
Lagre
Assistent skole
Kollemo skole har ledig et halvt års vikariat fra januar 2023.
Hægebostad kommune, Tingvatn
NAV
Innrykket: