Hægebostad Kommune

Lærer Kollemo skole

Eiken

Kollemo skole er en fådelt 1-7 skole med 89 elever, og 20 ansatte.

Innrykket:
Innhentet fra NAV