Høgskolen I Molde

Førsteamanuensis/førstelektor /høgskolelektor i helsefag

Molde

Du skal i hovedsak undervise i naturvitenskapelige emner ved bachelorprogrammene i sykepleie og vernepleie.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Associate Professor in Quantitative Logistics

Molde

We are recruiting for a research and teaching position in Quantitative Logistics.

Innrykket:
Innhentet fra NAV