Høvik Skole

Er du en entusiastisk og engasjert person? Høvik skole søker SFO assistent!

Høvik

Ved Høvik skole har vi som mål å skape en SFO, der barn opplever trygghet, trivsel og tilhørighet.

Published:
Retrieved from NAV

Kontaktlærer på ungdomstrinnet

Høvik

Høvik skole er en 1.-10. skole med ca. 1000 elever og 165 ansatte.

Published:
Retrieved from NAV