Randaberg Kommune

Lagre
Sykepleiere Solbakken sykehjem
Solbakken sykehjem er lokalisert i tett tilknytning til Randaberg sykehjem, Vardheim bofellesskap, hjemmetjenesten og fysio-/ergoterapitjenesten.
Randaberg kommune, Randaberg
NAV
Innrykket:
Lagre
Fysioterapeut 100% vikariat
Fysio- og ergoterapiavdelingen er organisatorisk plassert i Helse og Velferd, virksomhet Hjemmetjenester, sammen med kommunalt hjelpemiddellager og Frisklivssentralen.
Randaberg kommune, Randaberg
NAV
Innrykket:
Lagre
Undervisningsstillinger i Randaberg kommune skoleåret 22/23
Randabergskolen består av tre 1-10 skoler.Skolene har drevet skolebasert kompetanseutvikling over flere år, det siste året med stort felles fokus på fagfornyelsen og nytt læreplanverk.
Randaberg kommune, Randaberg
NAV
Innrykket:
Lagre
Rådgiver/fagutvikler
Randaberg kommune har startet opp et større prosjektarbeid for omstilling og utvikling innenfor helse- og omsorgstjenestene.
Randaberg kommune, Helse og velferd, Randaberg
NAV
Innrykket:
Lagre
Vi har ledige læreplasser
Randaberg kommune er Norges minste landkommune.
Randaberg kommune, Randaberg
NAV
Innrykket: