Justervesenet

Sertifiseringsingeniør

Kjeller

Avdelingen består av 29 medarbeidere som arbeider med avansert måleteknikk.

Innrykket:
Innhentet fra NAV