Kampen Skole

Pedagogisk medarbeider i skole og SFO

Stavanger

Kampen skole er en barneskole med 435 elever og ca 70 voksne. 230 av elevene går på SFO.

Innrykket:
Innhentet fra NAV