Kantarellen Barnehage

Pedagogisk leder 20% vikariat

Oslo

Kantarellen barnehage er en 4-avdelings barnehage, med to avdeling for barn 2-6 år, en avdeling for barn 0-3 år og en byomfattende avdeling for barn med multifunksjonshemming.

Innrykket:
Innhentet fra NAV