Landbrukstjenester Nord Østerdal

Lagre
Lammehjelp i april, mai, juni
Landbrukstutdanning eller tilsvarende.
Landbrukstjenester Nord-Østerdal Sa, Tynset
NAV
Innrykket:
Lagre
Røkter til kjøttproduksjon
Daglig stell og tilsyn med ammekyr og sau.
Landbrukstjenester Nord-Østerdal Sa, Koppang
NAV
Innrykket: