Lofotr Næringsdrift AS

Tysk talende guide ved Norsk Fiskeværsmuseum på Å

Sørvågen

Norsk Fiskeværsmuseum på Å i Lofoten søker ansatte til arbeid som tysktalende guide.

Innrykket:
Innhentet fra NAV