Stord Kommune

Lagre
ID 1943 Timebasert avlastning - Psykisk helse og rus
Er du trygg på deg sjølv, omsorgsfull og kan tenka deg nye utfordringar?
Stord kommune
NAV
Innrykket:
Lagre
ID 1928 Vernepleiarar - Eining for habilitering, 2 gongs utlysing
Eining for habilitering yt tenester til menneske med nedsett funksjonsevne.
Stord kommune, Stord
NAV
Innrykket:
Lagre
ID 1939 Reinhaldsoperatørar - Tekniske tenester
Eining for tekniske tenester skal ivareta eigaransvaret for Stord Kommune sine eigendomar og bygg, og sikra at dei verdiar som er nedlagt vert ivaretekne.
Stord kommune, Stord
NAV
Innrykket:
Lagre
ID 1940 Barne- og ungdomsarbeidar i vikarpool - Litlabø skule
Det er oppretta ein felles vikarpool for kommunale barnehagar og skular i Stord kommune.
Stord kommune, Stord
NAV
Innrykket: