Sørfold Kommune

Lagre
Vi har ledig vikariat fastlege, fast lønn og høy bonus
Kontoret er lokalisert i kommunesenteret på Straumen og har 3 fastlegestillinger, hvorav én er kommuneoverlege.
Sørfold kommune, Straumen
NAV
Innrykket:
Lagre
Personalrådgiver
Sørfold kommune har ca 225 årsverk, og er organisert med strategisk ledelse bestående av kommunedirektør og to kommunalsjefer, 10 enheter, samt stab/støtte.
Sørfold kommune, Straumen
NAV
Innrykket:
Lagre
Landbruks-/ næringkonsulent
Ved Sørfold kommunes avdeling teknisk/næring er det ledig en spennende og utfordrende stilling som landbruks-/næringskonsulent for snarlig tiltredelse.
Sørfold kommune, Straumen
NAV
Innrykket: