NAV Klageinstans Vest

Eit attraktivt og engasjert juridisk fagmiljø søker ny kollega

Bergen

Vi søker etter juristar til fire faste stillingar og to vikariat med eit års lengde.

Innrykket:
Innhentet fra NAV