NAV Skien

Ungdomsveileder

Skien

Ved NAV Skien er det rundt 130 ansatte fordelt på kommunale og statlige arbeidsområder.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Veileder innenfor sykefraværsoppfølging

Skien

NAV Skien har om lag 130 ansatte hvorav ca. halvparten er kommunalt ansatte, og halvparten er statlig ansatte.

Innrykket:
Innhentet fra NAV