NLA Høgskolen

Lagre
Høgskolelektor i Rytmisk vokal, samspill og andre utøvende musikkemner
Ved avdeling for musikk er det ledig en 100% fast stilling som høyskolelektor i rytmisk vokal, samspill og andre utøvende musikkemner.
NLA Høgskolen, Oslo
NAV
Innrykket:
Lagre
Høgskolelektor i musikkproduksjon og studioansvar
Ved avdeling for musikk er det ledig en 70% fast undervisningsstilling med tilhørende tilsyn og utvikling av skolens studios.
NLA Høgskolen, Oslo
NAV
Innrykket: