Nannestad Sykehjem

Er du sykepleier og har lyst til å være med på en spennende utvikling av våre tjenester

Nannestad

Nannestad sykehjem har ledig sykepleierstilling natt, med for tiden tjenestested korttidsenheten.

Innrykket:
Innhentet fra NAV