Nissedal Kommune

Ledig lærarvikariat 80%

Treungen

Vikariatet kan kome til å verte fordelt mellom fleire tilsette.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Ved Kyrkjebygda oppvekstsenter er det ledig 55% fast stilling som fagarbeidar/assistent på SFO

Treungen

SFO ved Kyrkjebygda oppvekstsenter har flotte omgjevnadar med fotballbane, ballbinge, skatepark, aktivitetspark og ikkje minst flott natur.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Vil du bli vår nye kollega?

Treungen

Kåsa er ein bustad i Nissedal kommune med 8 leilegheiter, samt avlastingsplass for bebuarar med utviklingshemming.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Vil du bli vår nye kollega?

Treungen

Kåsa er ein bustad i Nissedal kommune med 8 leilegheiter + avlastingsplass for bebuarar med utviklingshemming.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

Ledig 100% fast stilling som reinhaldar

Treungen

Nissedal kommune har for tida 13 bygg som skal reingjerast dagleg.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

100% fast stilling som barnehagelærar

Treungen

I barnehagene våre har vi fleire ledige stillingar.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

100% fast stilling som fagarbeider

Treungen

Personar utan formell kompetanse kan bli vurderte dersom det ikkje melder seg søkjarar i målgruppa.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

100% vikariat som spesialpedagog

Treungen

Stillinga som spesialpedagog er for tida lagt til Fjone barnehage.

Innrykket:
Innhentet fra NAV

27% vikariat som logoped

Treungen

Logopeden sitt arbeidsområde er barn, unge og vaksne i kommunen som har behov for logopedi.

Innrykket:
Innhentet fra NAV