Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Lagre
Elektriker - Teknisk seksjon Narvik
Har du fagbrev som elektriker og lyst til å jobbe med teknisk drift i sykehus?
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik
NAV
Innrykket:
Lagre
Enhetsleder ved Nevro-, hud- og revmatologisk sengepost
Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling søker ny medarbeider i stilling som enhetsleder ved Nevro-, hud- og revmatologisk sengepost.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Innrykket:
Lagre
Fysioterapeut ved Fysioterapiseksjonen, Tromsø
Vi har ledig vikariat tilknyttet ortopedisk fysioterapi.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Innrykket:
Lagre
Merkantil lederstøtte - Akuttmottaket i Tromsø
Akuttmottaket i Tromsø har behov for en ny medarbeider som kan ivareta personaladministrative system.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Innrykket:
Lagre
Sykepleier - Døgn Storsteinnes, Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø
Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø er del av Avdeling nord i Psykisk helse- og rusklinikken.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Storsteinnes
NAV
Innrykket:
Lagre
Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning søker etter sykepleiere!
E r du sykepleier med et ønske om mer kunnskap og nye utfordringer?
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Innrykket:
Lagre
Psykiatrisk sykepleier/psykolog/klinisk sosionom - VPP Storsteinnes
Vi søker behandlere med helsefaglig bakgrunn som har god faglig kompetanse og erfaring som psykiatrisk sykepleier/psykolog/klinisk...
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Storsteinnes
NAV
Innrykket:
Lagre
Seksjonsleder ved Akuttmottaket i UNN Tromsø
Akuttmottaket i Tromsø er èn av fem seksjoner i Akuttmottak- og observasjonspostavdelingen.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Innrykket:
Lagre
Sommervikarer Barnesykepleier/sykepleier - Barne- og ungdomsseksjonen
Vi på barne- og ungdomsseksjonen ønsker oss ferievikarer for sommeren 2022.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø
NAV
Innrykket:
Lagre
Sommervikariat for legestudent med lisens ved Medisinsk avdeling, UNN Harstad
Vi søker etter sommervikarer og er på jakt etter engasjerte og faglig interesserte legestudenter med lisens eller leger uten turnus som kan se for seg å jobbe som lege i Harstad.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Harstad
NAV
Innrykket: