Norsk Arbeidsmandsforbund

Lagre
Regionalt verneombud - Troms, Finnmark og Svalbard
Da nåværende regionalt verneombud for anlegg (RVO) i Troms, Finnmark og Svalbard går over i pensjon, søker vi en etterfølger for snarlig tiltredelse.
Norsk Arbeidsmandsforbund, Oslo
NAV
Innrykket: