Norsk Bibliotek Transport AS

Trives du bak rattet og er ledig omgående?

Bodø

Det spørsmålet var bakgrunnen for at NBT ble stiftet i 2002, med to ansatte, én bil og omlasting på kjøkkenbordet.

Innrykket:
Innhentet fra NAV