Norsk Sykepleierforbund

Møre og Romsdal fylkeskontor søker rådgiver

Molde

NSF har høy anseelse i samfunnet og vokser jevnt i medlemsmasse.

Innrykket:
Innhentet fra NAV